Magnetkopp med utvendig mutter og større trekkstyrke (MD)

Kort beskrivelse:

Magnet kopp

MD-serien er magnetkopp med ekstern mutter, ingen hull på magnet, større i styrke!


Produkt detalj

Produktetiketter

Magnetkopp (MD-serien)

Punkt Størrelse Dia Mutter tråd Mutter Høy høyde Attraksjon ca. (Kg)
MD10 D10x12,5 10 M3 7.5 12.5 2
MD12 D12x12,2 12 M3 7.2 12.2 4
MD16 D16x13,5 16 M4 8.3 13.5 6
MD20 D20x15 20 M4 7.8 15,0 9
MD25 D25x17 25 M5 9 17 22
MD32 D32x18 32 M6 10 18 34
MD36 D36x18,5 36 M6 11 19 41
MD42 D42x18,8 42 M6 10 19 68
MD48 D48x24 48 M8 13 24 81
MD60 D60x28 60 M8 13.0 28,0 113
MD75 D75x35 75 M10 17.2 35,0 164

product-description1 product-description2

produktbeskrivelse

Stålkoppen eller stålkapslingen øker magnetenes trekkkraft, den omdirigerer trekkkraften til samme overflate og gir dem en utrolig holdekraft for alle stålmetall-/ferromagnetiske gjenstander.
Dessuten er disse magnetkoppene motstandsdyktige mot flising eller sprekker, praktisk for bevegelse og posisjoner.som neodymmagneter er naturen sprø, lett å skade ved håndtering.
Med epoksylim for å binde sammen magnetene og stålkabinettet, er magnetkoppene ganske solide og sterke, styrken økte mer enn 30 % enn nakne neodymmagneter.

1. Magnet råvarer ingredienser
Ingredienser og sammensetninger (neodymmagnet)
Element Element Prosent %
1. Nd 36
2. Jern 60
3. B 1
4. Dy 1.3
5. Tb 0,3
6. Co 0,4
7. andre 1

2. Fareidentifikasjon
Fysisk og kjemisk fare: Ingen
Uønskede helsefarer: Ingen
Miljøeffekter: Ingen

3. Førstehjelpstiltak
Hudkontakt: N/A for så fast.
For som støv eller partikler, vask med såpe og vann.
Oppsøk lege hvis symptomene vedvarer.

4. Brannslokkingstiltak
Slukningsmidler: Vann, tørr sand eller kjemisk pulver, etc
Brannslokkingstiltak: NdFeB er apyrøst, i tilfelle brann, slå først av brannen mot strømmen, bruk deretter brannslukningsapparat eller vann for å slukke brannen.

5. Tiltak ved utilsiktet utslipp
Metode for fjerning: Ta sikkerhetstiltak for håndtering
Personlig forholdsregler: Hold de magnetiserte magnetene unna en person som har elektrisk/elektronisk, medisinsk utstyr, for eksempel pacemaker

6. Håndtering og oppbevaring
Utlevering
Ikke la magneten komme i nærheten av en fast diskett og elektrisk klokke eller et magnetkort, siden det kan ødelegge eller endre magnetiske data.
Ikke la magneten komme i nærheten av en person som har et elektrisk/elektronisk medisinsk utstyr, for eksempel pacemaker
Oppbevaring:
Oppbevares på et tørt sted fritt for etsende atmosfære.
Hold deg unna magnetiske gjenstander som jern-, kobolt- eller nikkelmagneter etc.

7. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse N/A

8. Fysiske og kjemiske egenskaper
Fysisk tilstand: Fast
Eksplosjonsegenskaper: N/A
Tetthet: 7,6 g/cm3
Løselighet i vann: Uløselig
Løselighet i syre: Løselig
Volatilitet: Ingen

9. Stabilitet og reaktivitet
Stabil i normal atmosfære.
Reagerer med syrer, oksidasjonsmidler.
Tilstand som skal unngås: Ikke bruk eller oppbevar under forholdene som følger:
Sure, alkaliske eller elektrisk ledende væske, etsende gasser
Materialer som skal unngås: Syrer, oksidasjonsmidler
Farlige nedbrytningsprodukter: Ingen

10. Transportinformasjon
Pakk inn forsiktig for å forhindre at produktene går i stykker.
Forskrifter for transport: Ved transport magnetisert med fly, følg forskriften for farlig gods til IATA (internasjonal lufttransportforening).

UPS-nevnte magneter kan sendes internasjonalt hvis de ikke overstiger 0,159 A/m eller 0,002 gauss målt syv fot fra en hvilken som helst overflate på pakken, eller hvis det ikke er noen betydelig kompassavbøyning (mindre enn 0,5 grader).
Kravet fra IATA om at det ikke er begrenset dersom magnetismen er lavere enn 200nT(200nT=0,002GS) målt i en avstand på 2,1 m


  • Tidligere:
  • Neste:

  • Skriv din melding her og send den til oss

    Produktkategorier